הלקוחות שלך קובעים את תורים בקלות ובעצמם, אתם רק מאשרים והיומן מתמלא לבד!  זהו, בלי שיחות והודעות מיותרות.