כלים אילו מאפשרים מעקב ובקרה אחרי הוצאות העסק והצגתן בצורה ברורה בהשוואה להכנסות. מודול זה של התוכנה מאפשר תיעוד נוח של כל הוצאה או תשלום הקשור לפעילות העסקית (תשלומים לספקים, משכורות לעובדים, תשלומי מיסים, שכירות, ארנונה, פרסום, וכו'). כמו כן ביכותך לחלק את ההוצאות השונות לקטגוריות ולציין אם הן חד פעמיות, קבועות או נפרסות לתשלומים.

 הדבר מאפשר קבלת תמונת מצב ברורה של פריסת התשלומים לחודשים הקרובים, קבלת סיכומים ופילוחים של ההוצאות ברמה השנתית (עפ"י הקטגוריות השונות), קבלת מדד יעיל של רווחיות העסק ועוד…

כלי זה יאפשר לך:

  • ריכוז במקום אחד של כל ההוצאות הקשרות לעסק (כמו תשלומים לספקים, משכורות לעובדים, מסי עירייה, פרסום, ראיית חשבון, ביטוחים, מיסים ועוד…)  כולל פירוט של אופן התשלום הניתן (מזומן, שיקים, אשראי) ותאריכי ההורדה.
  • תצוגת הוצאות/הכנסות חודשית ברורה המאפשרת תכנון יעיל ואיזון הוצאות בין חודשי השנה.
  • מדידת רווחיות (מאזן) העסק בפריסה חודשית בצורה קלה.
  • מעקב אחרי פריסת תשלומים בהוראת קבע או עסקאות גדולות המחולקות לתשלומים.
  • פילוח עפ"י קטגוריות – כיצד מתפלגת עוגת ההוצאות השנתית/חודשית של העסק?
  • סינון והתמקדות רק בתשלומים לספק מסויים או עבור שירות מסויים על פני שנה שלמה.
  • יכולת השוואה רב-שנתית של הכנסות ו/או ההוצאות לעומת שנים קודמות.

יש לך עוד שאלות?