שעון הנוכחות הממוחשב מאפשר לאסוף את שעות העבודה בפועל של הצוות באמצעות העברת כרטיס אישי. לכל עובד מונפק כרטיס מגנטי שבאמצעותו הוא מעביר דיווח כניסה / יציאה מהעסק.  נתונים אלו יאפשרו לכם לחשב שכר מדוייק לעובדים על פי ההגעה והיציאה בפועל, ובסוף החודש להנפיק דו"ח שעות מפורט הכולל סיכום ימים, שעות עבודה וכו'.

על פי רוב, דיווחי כניסה ויציאה באמצעות העברת כרטיס מגנטי מונעים אי דיוקים בדיווחי הנוכחות של הצוות, דבר המאפשר לחשב את השכר בצורה מדוייקת הרבה יותר. כמו כן, ניתן בכל יום "להעביר" עד 3 כניסות /יציאות לכל עובד ביום, וזאת למקרים של יום עבודה מפוצל או הפסקות ביום העבודה.

מאפיינים נוספים של שעון הנוכחות:

  • בכל רגע ניתן לראות את כל הכניסות / יציאות של הצוות שדווחו באמצעות הכרטיסים, ובמידת הצורך לתקנן.
  • ניתן לנעול בסיסמא את דף השליטה בשעון, כך שהעובדים עצמם לא יכולים לראות או לשנות את נתוני הנוכחות.
  • דיווח לא תקין (מחסור בהעברה של כניסה / יציאה) מאותר אוטומטית וצובע באדום את דף השליטה.
  • ניתן להוסיף לנתוני השעון העדרויות ומידע כגון: חופשות, ימי מחלה, מקדמות ששולמו לעובד וכו'.
  • בסוף החודש מחושב אוטומטית דו"ח סיכום ימים / שעות הניתן להדפסה (או שמירה לקובץ).

יש לך עוד שאלות?